Všechnopárty 3. 3. 2017

Hosté: Martin Hoffman, Vilém Veverka, Tomáš Sedláček

Dnešními hosty budou herec Martin Hoffman, hobojista Vilém Veverka a ekonom Tomáš Sedláček.

Všechnopárty 3. 3. 2017