Všechnopárty 14. 4. 2017

Hosté: Jana Švandová, Tomáš Kympl, Antonín Barák

Dnešními hosty budou herečka Jana Švandová, dále pak Tomáš Kympl a Antonín Barák.

Všechnopárty 14. 4. 2017