Všechnopárty 21. 4. 2017

Hosté: Jiří Suchý, Alexej Pyško, Marek Svačina

Dnešními hosty budou Jiří Suchý, herec Alexej Pyško a sportovní komentátor Marek Svačina.

Všechnopárty 21. 4. 2017