Všechnopárty 28. 4. 2017

Hosté: Theodor Pištěk, Josef Dostá, Andrea Kerestešová

Dnešními hosty budou Theodor Pištěk, kanoista Josef Dostál a herečka Andrea Kerestešová.

Všechnopárty 28. 4. 2017