Všechnopárty 23. 6. 2017

Hosté: Martin Finger, Anna Slováčkov, Ing. Jiří Haleš

Všechnopárty 23. 6. 2017