Všechnopárty 15. 9. 2017

Hosté: Josef Náhlovský, Petr Ludwig, Terezie Kovalová

Všechnopárty 15. 9. 2017