Všechnopárty 22. 9. 2017

Hosté: Jiří Lábus, Milan Šteindler, Jaroslav Svěcený

Všechnopárty 22. 9. 2017