Všechnopárty 27. 10. 2017

Hosté: Pavel Dolejška, Leoš Noha, Lucie Hrozová

Všechnopárty 27. 10. 2017