Všechnopárty 8. 12. 2017

Hosté: Miroslav Hanuš, Jan Štokr, Petr Sovič

Všechnopárty 8. 12. 2017