Všechnopárty 5. 1. 2018

Hosté: Ivo Šmoldas, Milan Šteindler, Veronika Kubařová, Bohumil Klepl, Václav Neužil, Jana Stryková, Jiří Suchý, Marek Taclík, Boleslav Polívka

Všechnopárty 5. 1. 2018