Všechnopárty 12. 1. 2018

Hosté: Pavel Nečas, Kateřina Javůrková, Pavel Laube

Všechnopárty 12. 1. 2018