Všechnopárty 26. 1. 2018

Hosté: Vladimír Javorský, Irena Smetáčková, Pavel Maurer

Všechnopárty 26. 1. 2018