Všechnopárty 2. 2. 2018

Hosté: Aleš Valenta, Marek Adamczyk, Mirai Navrátil

Všechnopárty 2. 2. 2018