Všechnopárty 9. 3. 2018

Hosté: Osmany Laffita, Jan P. Muchow, Magda Malá

Všechnopárty 9. 3. 2018