f Všechnopárty 3. 5. 2019

Všechnopárty 3. 5. 2019

Hosté: Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D, Jiří Kniha, Oldřiška Neumannová

Všechnopárty 3. 5. 2019