f Všechnopárty 29. 11. 2019

Všechnopárty 29. 11. 2019

Hosté: „Lukáš“ Duy Anh Tran, Tereza Brodská, Leoš Petrovský

Všechnopárty 29. 11. 2019