Všechnopárty 14. 2. 2020

Hosté: Filip Jícha, Roman Luknár, Jan Kopečný

Všechnopárty 14. 2. 2020