Všechnopárty 26. 6. 2020

Hosté: Marian Jelínek, Ivo Šmoldas, Věra Martinová

Všechnopárty 26. 6. 2020